wethair.jpg, 12 kB

Rendering vlasů na GPU

Projekt: http://sourceforge.net/projects/hair
Soubory ke stažení: http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=190905
Subversion: http://hair.svn.sourceforge.net/viewvc/hair/

Řešitelé:

Drahokoupil Jiří
drahoj2[at]fel·cvut·cz
Dušek Martin
dusekm1[at]fel·cvut·cz
Štempin Jiří
stempj1[at]fel·cvut·cz

Dokumenty a zprávy

Dokument Datum PDF SRC
Zpráva 1 15.3.2007 report1.pdf report1.odt
Zpráva 2 29.3.2007 report2.pdf report2.doc
Zpráva 3 12.4.2007 report3.pdf report3.doc
Zpráva 4 25.4.2007 report4.pdf report4.odt
Zpráva 5 10.5.2007 report5.pdf report5.odt
Prezentace 22.5.2007 pres.pdf
hair-xvid-low.avi
pres.ppt

Zadání

Zadavatel: Jaroslav Křivánek

Implementujte na GPU program pro zobrazování vlasů, využívající model odrazu světla ve vlasech podle [1]. Výsledky porovnejte s existující implementací zobrazování vlasů [2]. Pokud zbyde čas a chuť, pokuste se navrhnout rozšíření z obrazovacího modelu pro zobrazovaní mokrých vlasů.

Záměrem je simulovat vzhled a dynamiku mokrých vlasů (a tkanin). Pokračování projektu v rámci diplomové práce vítáno.

Literatura:
[1] Zinke and Webber. Light Scattering from Filaments. IEEE TVCG 2006.
[2] Marschener et al. Light Scattering from Human Hair Fibers. SIGGRAPH 2003.

hair.jpg, 14 kB